بیماریهای واگیر

الف) بیماریهایی که باید سریع و تلفنی گزارش شوند.

1- فلج اطفال: بیماری عفونی دوران کودکی است.

علت: ویروس پولیو از دسته انتروویروسها

راه انتقال: مدفوعی دهانی

دوره کمون: 7-14 روز (از 3 روز تا 35 روز گزارش شده است)

علائم کلینیکی : 90-95 درصد علامت , در نوع فلجی به صورت فلج شل حاد می‌باشد. در (1 -1/0 درصد) موارد فلج باقیمانده مشاهده می‌شود.

تشخیص:

1- کشت ویروس در نمونه تهیه شده از مدفوع یا حلق و به میزان کمتر از CSF

2- افزایش بیشتر آنتی بادی در سرم

مورد مظنون یا مشکوک فلج اطفال:

کودک کمتر یا مساوی 15 سال مبتلا به فلج شل حادی که فلج او در عرض یک تا سه روز تکمیل شده باشد.

مورد محتمل فلج اطفال:

مورد مظنون فلج اطفال که پس از بررسی اولیه هیچ علت واضحی برای فلج وی (مثل ضربه ) پیدا نشده باشد تا زمانی که توسط کمیته طبقه بندی تقسیم نگردد مورد محتمل به حساب می آید.

مورد قطعی فلج اطفال:

مورد محتملی که دقیقاً ویروس در نونه مدفوع مشخص شده باشد.

اقدامات ضروری در برخورد با مورد مشکوک یا محتمل فلج اطفال:

1- جستجو و بررسی حضوری و گزارش دهی فوری به منظور شناسایی جمعیت در معرض خطر و مناطق پرخطر.

2- بررسی بیمار:

جمع اوری 2 نمونه مدفوع به وزن 10 گرم, در ظروف استریل به فاصله 24 ساعت از یکدیگر, حداکثر طرف 14 روز از بروز فلج شل حاد.

در صورتیکه بیمار قادر به دفع نباشد می‌توان سواپ رکتال تهیه نمود.

3- ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مرجع (دانشگاه علوم پزشکی فارس) حداکثر ظرف 3 روز از تهیه نمونه ها, تحت شرایط مطلوب (حمل نمونه در حرارت 4 تا 8 درجه سانتی گراد، نگهداری در 20- درجه سانتی گراد)

4- وصول نتیجه آزمایش به واحد مراقبت فلج شل حاد ظرف 28 روز از شروع فلج

5- پیگیری بیمار از نظر فلج باقیمانده در روز 60 پس از بروز فلج

فرم پیگیری فلج شل حاد فرم شماره 4 واحد مبارزه با بیماریها می‌باشد.

تشخیص افتراقی:

مهمترین آن سندرم گیلن باره است.

سیستم مراقبت فلج اطفال:

هدف: ریشه کنتی فلج اطفال

استراتژی:

1- واکسیناسیون روتین

2- برگزاری روزهای ملی ایمن سازی

3- مراقبت فلج اطفال

4- لکه گیری

 

2- سرخک:یک بیماری حاد بثوری بسیار مسری با قدرت انتشار بالا است.بثورات جلدی در صورت و گردن شروع می‌شود و همراه با تب می‌باشد.

علت: ویروس سرخک از خانواده  پارامیکسوویریدا paramyxoviride

راه انتقال: ترشحات بینی, حلق و ادرار.

دوره کمون: 12-10 روز

مورد مشکوک (suspected case ): باید دارای یکی یا چند تا از علائم زیر باشد:

·        تب 3/38 درجه سانتی گراد

·        ظهور بثورات ماکولوپاپولر ژنرالیزه

·        سرفه, آبریزش از بینی, ورم ملتحمه

مورد محتمل (probable case ): باید دارای یک یا چند تا از علائم زیر باشد:

·        کلیه علائم مشکوک به سرخک

·        تداوم بثورات حداقل 3 روز یا بیشتر

·        هر فردی که پزشک متخصص در مورد او به سرخک مشکوک شود.

مورد قطعی(confirmed case ): هر فرد مظنون یا محتمل که حداقل یکی از یافته های زیر در وی مشاهده گردد:

·        افزایش معنی دار بیشتر آنتی کر lgG  (افزایش 4 برابر در فاصله زمانی بروز بثورات و دوره نقاهت بیماری

·        یافتن ویروس سرخک در نمونه های آزمایشگاهی تهیه شده از ادرار , سواپ حلق و یا ترشحات نازوفارنکس

·        وجود آنتی کر اختصاصی سرخک (lgM ) در سرم خون گرفته شده از بیمار مشکوک به سرخک

·        وجود رابطه اپیدمیولوژیک با مورد سرخک تایید شده آزمایشگاهی که نیاز به ازمایش سرولوژی جهت اثبات ضرورتی ندارد.

تشخیص افتراقی:  سرخجه- روزئولا اینفانتوم وسایر عفونتهای ویروسی بثوری

اقدامات پیشگیری: واکسیناسیون با ویروس زنده ضعیف شده.

فرم شماره 20 فرم پیگیری سرخک است.

3- دیفتری:

مورد مشکوک : در دیفتری کاربرد ندارد.

مورد محتمل: با مشاهده غشاء چسبیده در لوزه ها , حلق و یا بینی متعاقب هر یک از موارد لارنژیت و یا تونسیلیت مشاهده می‌شود.

مورد قطعی(CONFIRMED ): عبارت از مورد محتملی است که از طریق آزمایشات تایید گردد و یا با یک مورد قطعی آزمایشگاهی ارتباط همه گیرشناسی داشته باشد.

ملاکهای تشخیص قطعی آزمایشگاهی

1- جداکردن کورنیه باکتریوم دیفتریه از نمونه در محیط کشت

2- افزایش چهار برابر یا بیشتر پادتنهای سرمی در صورتیکه هر دو نمونه سرمی قبل از تجویز توکسوئید دیفتری گرفته شده باشند.

اقدامات ضروری در برخورد با مورد محتمل یا قطعی دیفتری

1- بستری و ایزولاسیون کامل, تا 14 روز پس از شروع درمان

2- نمونه برداری از گلو , حلق و بینی جهت بررسی اسمیر و کشت

3- تجویز پادزهر مناسب جهت جلوگیری از آسیب به قلب

4- درمان آنتی بیوتیک به مدت دو هفته (آمپی سیلین , پنی سیلین یا اریترومایسین) و پیشگیری با واکسیناسیون

فرم شماره 6 فرم پیگیری دیفتری است.

4-کزار نوزادان:

کزاز بیماری فلجی سفت حاد می‌باشد که در اثر سم تتانوس (اسپاسمین) ترشح شده توسط کلستریدیوم تتانی ایجاد می‌شود.

علت: کلستریدیوم تتانی

مورد مشکوک کزاز نوزادی: هر مرگ نوزاد در سن 3 تا 28 روزگی با علت نامشخص یا هر نوزادی که در سن مذکور مبتلا به کزاز نوزادی گزارش شود و مورد بررسی قرار نگیرد.

مورد قطعی کزاز نوزادی: هر کودکی که در دو روز اول زندگی قادر به مکیدن پستان یا گریستن باشد و در فاصله 3 تا 28 روزگی این قدرت را از دست بدهد و یا عضلات او منقبض شود و یا دچار تشنج شود.

سیستم مراقبت بیماری

هدف: حذف کزاز نوزادی

/ 0 نظر / 209 بازدید