1- همیشه از نام خانوادگی شما استفاده می‌شود.

2- مدت زمان مکالمه‌ی تلفنی شما حداکثر30 ثانیه است.

3- برای یک مسافرت یک هفته ای تنها یک ساک کوچک دستی نیاز دارید.

4- دوستان شما توجهی به کاهش یا افزایش وزن شما ندارند.

5- جنسیت شما در موقع مصاحبه‌ی استخدام مطرح نیست.

6- لازم نیست کیفی پر از لوازم بی استفاده را همه جا به دنبالتان بکشید.

7- ظرف مدت 10دقیقه می‌توانید حمام کنید و برای رفتن به مهمانی آماده شوید.

8- همکارانتان نمی‌توانند اشک شما را در بیاورند.

9- اگر در 34 سالگی هنوز مجردید، احدی به شما ایراد نمی‌گیرد.

10- رنگ اجزاء صورت شما در هر صورت طبیعی است.

11- با یک دسته گل می‌توانید بسیاری از مشکلات احتمالی را حل کنید.

12- وقتی مهمان به خانه‌ی شما می‌آید لازم نیست اتاق را مرتب کنید.

13- بدون هدیه می‌توانید به دیدن تمام اقوام و دوستانتان بروید.

14- می‌توانید آرزوی هر پست ومقامی را داشته باشید.

15- ضرورتی ندارد روز تولد دوستانتان را به خاطر داشته باشید.