- چند عمل باعث استجابت دعا است
اول - گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم در اول دعا
دوم - مدح خداوند عالم
سوم - صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد
چهارم - نا امید شدن از مردم
پنجم - حضور قلب و امیدوار شدن به استجاب دعا
ششم - اصرار کردن در دعا
هفتم - انگشتر عقیق در دست داشتن
هشتم - انگشتر فیروزه در دست کردن
نهم - دعا کردن چهل مومن قبل از دعا
دهم - خواندن صد آیه از قرآن  و پس از آن هفت مرتبه گفتن(یا اللّه
)
یازدهم - ختم کردن دعا به  (ماشاء اللّه لا حول و لا قوه الا باللّه )

منبع : گنجینه هاى معنوى : مؤ لف : رضا جاهد


یکی از ختم های مجرب برای گرفتن هر حاجتی ، مادی یا معنوی، فرستادن صلوات  و هدیه این صلوات به محضر نورانی معصومین علیهم السلام است چنان چه رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند : هر که روزی بر من صلوات فرستد حق تعالی درِ عافیت را بر وی گشاید و حاجت معنوی و مادی ، دنیایی و اخروی او به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد علیه و علیهم صلوات الله بر آورده می‌شود .( جامع الاخبار ، ص 67 و مستدرک الوسایل ج5 ،ص100 . )

و بهتر آن است که این ختوم به عدد نام این بزرگواران انتخاب شود . در زیر راهنمای شمارنده اعداد نامهای چهارده معصوم علیهم السلام طبق حروف ابجد جهت ختم گرفتن ذکر می‌شود .(به عنوان مثال به یمن و برکت نام مبارک امیر المؤمنین علیه السلام و به عدد نام ایشان صد و ده صلوات فرستاده شود و...)

 

1- نام مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم =  92

2- نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام =  110

3- نام مبارک حضرت فاطمه زهراء علیها السلام  = 135

4- نام مبارک امام حسن علیه السلام  = 118

5- نام مبارک امام حسین علیه السلام  = 128

6- نام مبارک امام سجاد علیه السلام  = 110

7- نام مبارک امام محمد باقر علیه السلام  =  92

8- نام مبارک امام صادق علیه السلام  = 353

9- نام مبارک امام کاظم علیه السلام  = 116

10- نام مبارک امام رضا علیه السلام  =  110

11- نام مبارک امام جواد علیه السلام  = 92

12 - نام مبارک امام هادی علیه السلام = 110

13 - نام مبارک امام حسن عسکری علیه السلام = 118

14- نام مبارک امام عصر علیه السلام =  59