الامامُ الصادق علیه السلام :

 لوعَلِمَ الناسُ ما فی طَلَبِ العلم لَطلبُوهُ و لوبِسَفکِ المُهَج و خَوضِ اللُجَج

 امام جعفر صادق علیه السلام :

اگر مردم می دانستند که چه ارزش و فائده هائى در کسب علم و دانش  است ، در جستجوى آن بر مى آمدند گرچه در راه آن ، خون ریخته شود و به اعماق دریاها فرو روند !                      

میزان الحکمه ج8 ص3946