از امروز میخواهم مطالبی را  در این وبلاگ  بنویسم  .اما قبل از شروع  به نوشتن از دوستانی که و بلاگم  را می بینند تقاضا دارم راهنمایی ام کنند.